Oferta

Dostosuj obsługę do swoich potrzeb

Jeśli:

 • prowadzisz lub chcesz założyć spółkę prawa handlowego
 • potrzebujesz wsparcia analityka finansowego
 • rozwijasz się i chcesz mieć większą kontrolę nad finansami firmy

Wybierz

Pełną księgowość

 • chcesz założyć działalność jednoosobową i potrzebujesz wsparcia w kwestiach formalnych
 • prowadzisz działalność gospodarczą i potrzebujesz księgowości dostosowanej do branży firmy i Twoich indywidualnych wymagań
 • rozliczasz się na zasadzie podatkowej książki przychodów i rozchodów lub ryczałtu ewidencjonowanego

Wybierz

Uproszczoną księgowość

 • zatrudniasz pracowników i potrzebujesz pomocy we właściwych rozliczeniach z ZUS i US
 • planujesz nawiązać umowy cywilno – prawne z osobami fizycznymi i zastanawiasz się jaką umowę wybrać
 • nie chcesz martwić się kontrolami z ZUS i US

Wybierz

Kadry i płace

 • masz swój dział księgowy i potrzebujesz wsparcia w jego funkcjonowaniu
 • planujesz duże inwestycje i chcesz prognozę rentowności swoich działań
 • potrzebujesz wsparcia specjalisty ds. prawno – podatkowych

Wybierz

Controling finansowy, Doradztwo prawno-podatkowe

Pełna księgowość

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych
 • przygotowywanie sprawozdań finansowych: bilans, RZIS, informacje dodatkowe, rachunek przepływów pieniężnych, zestawienie zmian w kapitale własnym
 • sporządzanie bilansu otwarcia
 • wystawianie faktur, re faktur, not księgowych i innych dokumentów
 • sporządzanie sprawozdań na potrzeby GUS, NBP
 • reprezentacja przed ZUS i US
 • obsługa kontroli podatkowo - skarbowych
 • rozliczanie dotacji
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych, wyposażenia oraz wartości niematerialnych i prawnych
 • sporządzanie deklaracji podatkowych VAT, CIT
 • kontrola nad terminowością opłacania zobowiązań podatkowych
 • kontrola rozrachunków klienta, sporządzanie wezwań do zapłaty
 • INTRASTAT
 • sporządzanie dokumentów do KRS
 • wykonywanie przelewów bankowych

Uproszczona księgowość

 • prowadzenie podatkowej książki przychodów i rozchodów
 • prowadzenie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
 • obsługa podatników rozliczających się w formie karty podatkowej
 • prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdu tzw. „kilometrówki”
 • rozliczanie delegacji
 • monitoring należności i zobowiązań
 • wyprowadzanie zaległości podatkowych
 • rozliczenia spadków, darowizn
 • doradztwo przy zakładaniu działalności
 • pomoc w wyborze odpowiedniej formy opodatkowania
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych, wyposażenia oraz wartości niematerialnych i prawnych
 • rozliczanie i sporządzanie deklaracji podatkowych VAT, PIT
 • sporządzanie zeznań podatkowych na koniec roku PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-28
 • pomoc przy zmianie formy prawnej oraz likwidacji działalności gospodarczej
 • sporządzanie zeznań rocznych od dochodów osiąganych za granicą

Kadry i płace, doradztwo personalne

 • opracowywanie regulaminów wynagradzania, regulaminów pracy
 • sporządzanie dokumentów dotyczących nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy
 • prowadzenie akt osobowych
 • prowadzenie spraw kadrowych, płacowych oraz pełna obsługa w zakresie ZUS
 • prowadzenie ewidencji zatrudnienia , absencji chorobowych, urlopów, nadgodzin, godzin nocnych
 • sporządzanie i wydawanie pracownikom dokumentów związanych z zatrudnieniem
 • rozliczanie delegacji służbowych krajowych i
 • rozliczanie rachunków do umów cywilno-prawnych
 • przygotowanie dokumentacji do refundacji PFRON
 • sporządzanie listy płac oraz niezbędnych deklaracji do ZUS i US
 • przygotowywanie dokumentów przelewowych z tytułu zobowiązań wobec US i ZUS
 • pomoc przy kontroli Państwowej Inspekcji Pracy i ZUS oraz pomoc w załatwianiu zaleceń pokontrolnych
 • doradztwo personalne
 • wsparcie w procesie rekrutacyjnym
 • pomoc w pozyskaniu dotacji z urzędu pracy na zatrudnienie pracownika

Controling, Analityka finansowa, Doradztwo prawno-podatkowe

 • pomoc przy zakładaniu spółek prawa handlowego
 • współpraca biegłym rewidentem podczas audytów
 • przygotowanie biznesplanów do kredytu inwestycyjnego z projektem danych finansowych
 • przygotowanie wniosków o interpretację podatkową do Izby Skarbowej
 • sporządzanie miesięcznych zestawień i analiz finansowych dostosowanych do branży i wymagań klienta
 • przygotowanie analiz rentowności projektów klienta
 • interpretacja wskaźników finansowych, np.: płynności, rentowności, efektywności,
 • przygotowanie raportów na potrzeby zarządzania przedsiębiorstwem
 • sporządzanie prognoz finansowych
 • interpretacje prawo – podatkowe planowanych działań gospodarczych
 • tworzenie lub weryfikacja umów z kontrahentami
 • kontrola i optymalizacja ponoszonych kosztów, również w dziale księgowym klienta
 • comiesięczne spotkania z dedykowanym doradcą
 • szkolenie pracowników działu finansowego klienta (wdrożenie do pracy)
 • nadzór nad prowadzeniem rachunkowości przez działy finansowo – księgowe klienta

Współpraca

Rozpoczynając współpracę z nami, przekazujecie Państwo pełnomocnictwo do reprezentacji w urzędach. Odtąd każda sprawa urzędowa jest prowadzona przez nas – przez bezpośrednio dedykowanego doradcę.

Posiadamy partnerów biznesowych, dzięki którym jesteśmy w stanie w krótkim czasie pomóc Państwu we wszelkich problemach, na które można napotkać prowadząc działalność gospodarczą. Współpracujemy ze specjalistami z zakresu prawa, bankowości i finansów, pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania, marketingu i public relations, ubezpieczeń, BHP i prawa pracy. Naszym celem jest, aby klienci otrzymali kompleksową pomoc na każdym etapie rozwoju biznesu.

Każdy klient otrzymuje swojego dedykowanego księgowego, z którym omawia wszelkie kwestie związane z księgowością i ogólnym rozwojem firmy. Z myślą o największych przedsiębiorstwach uruchomiliśmy nową usługę – księgowość w czasie rzeczywistym. Dzięki temu rozwiązaniu, zarząd firmy, raz w tygodniu może dysponować informacją o aktualnym wyniku finansowym i na bieżąco jest go w stanie kontrolować i modyfikować.

Posiadamy również rozwiązania dla firm mających własny dział finansowo-księgowy. Usługa pod nazwą „Dyrektor finansowy” to bezbłędna analiza i kontrola Państwa firmy. Polecamy ją przede wszystkim dla przedsiębiorstw, którym przestają wystarczać informacje czystko księgowe, a dla dalszego rozwoju potrzebują pomocy w profesjonalnym zarządzaniu finansami. Atutem naszej oferty jest połączenie kompleksowej analizy działalności przedsiębiorstwa, pomocy we wdrażaniu procesów kontroli wewnętrznej, budżetowania i raportowania oraz nadzoru nad istniejącym zespołem.

Kolejnym zakresem naszych usług są szkolenia. Dzięki długoletniej współpracy z uczelniami wyższymi oraz certyfikowanymi ośrodkami szkoleniowymi, proponujemy skuteczne szkolenia pracowników z zakresu księgowości małych i średnich przedsiębiorstw, spółek kapitałowych oraz organizacji pożytku publicznego. Oferujemy również pomoc we wdrożeniach pracowników działu administracyjno-księgowego obejmującą rekrutację, szkolenia miękkie, szkolenia z obsługi programów księgowych, czy mentoring.